เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
รณรงค์การเลือกใช้สินค้าปลอดสารพิษเพื่อลูกเด็กไทยแข็งแรง

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผ้าคาดหน้าท้องหลังคลอด
:ผ้าพันรัดหน้าท้อง....ช่วยลดอาการปวดหลังผ่าตัดคลอดได้
การพันรัดหน้าท้องให้คุณมารดาหลังผ่าตัดคลอด จะช่วยให้ผนังหน้าท้องที่เคยยืด (ตอนอุ้มท้อง) กระชับขึ้น เวลาจะลุกนั่งหรือยืนจะไม่ปวดมาก
ผมเคยเห็นทางแผนกสูติฯ ใช้ผ้าพันรัดหน้าท้องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดมานานกว่า 25 ปี แล้ว และก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็คือจะช่วยให้หน้าท้องกระชับขึ้น แต่ไม่พบการศึกษาที่ระบุชัดว่าจะช่วยลดอาการปวดด้วยหรือไม่ คุณสุนทรี และคณะ (หอผู้ป่วยหลังคลอด) ได้ทำการศึกษาโดยสอบถามคะแนนความปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอด ที่ใช้ผ้าพันรัดหน้าท้อง พบว่ามารดาที่มีคะแนนความปวดในระดับน้อย มีจำนวนมากกว่าเมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งก่อนที่ไม่ได้ใช้ผ้าพันหน้าท้อง (อยู่ระหว่างส่งขอตีพิมพ์)

นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.bambigarden.com

http://www.growwithlove.com/productdetail.php?pid=6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น