เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
รณรงค์การเลือกใช้สินค้าปลอดสารพิษเพื่อลูกเด็กไทยแข็งแรง

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผลการวิจัยขวดนมยี่ห้อต่างๆ

สารพิษในขวดนมพลาสติกยี่ห้อยอดนิยม

สารพิษในขวดนมพลาสติกยี่ห้อยอดนิยม

หลังจากหาข้อมูลของใช้เด็กหลายๆอย่าง เพื่อเลือกของให้ลูก
ก็ได้มาอ่านถึงเรื่องขวดนม ถึงแม้ว่าตั้งใจจะให้ลูกดูดนมจากเต้า
แต่ยังไงซะ พอลูกฟันขึ้นจนไม่สามารถให้ดูดได้ หรือหากมีเหตุจำ
เป็นอื่นๆก็ต้องมีขวดนมติดไว้อยู่ดี ก็เลยเปิดหาอ่านว่าจะใช้
แบบไหนยังไงดี แล้วก็มาเจอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า
ซึ่งอ่านแล้วก็น่า ตกใจทีเดียว


จากรายงานของ Environment California Research
and Policy Center
ชี้ให้เห็นว่า ขวดนมพลาสติกใสแบบที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้
มีพิษจากสารเคมีที่เป็นภัยต่อฮอร์โมนการเจริญเติบโต
ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ (Bisphenol A)
"พ่อแม่มักจะตื่นเต้นกับเด็กๆในขวบปีแรกๆ และหวังว่าลูกๆ
ของพวกเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี"

"แต่โชคร้ายที่พ่อแม่ไม่มีข้อมูลความรู้เพียงพอที่จะป้องกันลูกๆ
ของพวกเขาจากพิษสารเคมี"

"รัฐแคลิฟอร์เนียควรจะบังคับให้ผู้ผลิตงดการใส่สารเคมีเป็นพิษ
ลงในสินค้าสำหรับเด็ก และควรมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจการเลือกซื้อของให้กับพ่อแม่"

Environment California Research and Policy Center
ทำงานร่วมกับแล็บเอกชน ตรวจสอบขวดนมยอดนิยม 5 ยี่ห้อ
เพื่อดูว่ามี Bisphenol A ที่สามารถผ่านออกจากขวดสู่ของเหลว
ที่บรรจุภายในหรือไม่

- ขวดนม 5 ยี่ห้อ ประกอบด้วย: Avent, Dr. Brown’s, Evenflo,
Gerber และ Playtex
- ทั้ง 5 ยี่ห้อ มีสารพิษ Bisphenol A ในระดับที่เป็นอันตราย
ต่อสัตว์ทดลองในแล็บ

Bisphenol A นิยมใช้กันทั่วไปเพื่อทำให้ขวดพลาสติก
เช่น ขวดนม มีความใส สารพิษจะกรองออกและแทรกซึมลงในของเหลว
และอาหารที่บรรจุอยู่ภายในได้เมื่อใช้งาน

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า สาร Bisphenol A จำนวนเพียงเล็กน้อย
มีผลทำให้ก่อมะเร็ง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การเริ่มเป็นหนุ่มสาว
เร็วเกินไป โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไฮเปอร์ (hyperactivity) และอื่นๆ

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention
พบสาร Bisphenol A ในปัสสาวะ 95% ของประชนที่เข้ารับการตรวจ
เป็นที่น่าตกใจว่า Bisphenol A ที่พบในมนุษย์อยู่ในระดับกลาง
ซึ่งสูงกว่าระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์ทดลองเสียอีก

มิถุนายนปี 2006 ซานฟรานซิสโก เป็นรัฐแรกที่ออกกฎหมายห้ามใช้สาร
Bisphenol A ในของเล่น และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ
ต่ำกว่า 3 ปีอื่นๆ รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพิจารณาที่จะออกกฎเดียวกันนี้ในปีนี้

เนื่องจากการขาดการมาตราการจากรัฐบาลและข้อมูล
ที่เพียงพอเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษในสินค้าบริโภค
Environment California Research and Policy Center
จึงได้แนะนำให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทั่วไปปฏิบัติดังนี้:
- เลือกใช้ขวดนมแก้วหรือขวดพลาสติกที่ปลอดภัยกว่านี้
- อย่าให้ความร้อนแก่อาหารหรือเครื่องดื่ม ที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
พลาสติกหรือขวดพลาสติก เพราะจะทำให้ขบวนการกรองสารพิษ
ออกมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เวลาล้างผลิตภัณฑ์พลาสติกให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาล้างที่แรง
และน้ำร้อน ทั้ง 2 สิ่งนี้ทำให้ขบวนการกรองสารพิษออกมาเกิดขึ้นอย่าง
รวด เร็ว
- คำแนะนำอื่นๆและข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้
ที่
http://www.EnvironmentCalifornia.org/

"พ่อแม่ไม่สามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยลำพัง รัฐแคลิฟอร์
เนียควรจะให้การช่วยเหลือ และทำให้แน่ใจว่าสินค้าต่างๆ
ในท้องตลาดไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ"

Environment California Research and Policy Center
ได้เรียกร้องให้รัฐแคลิฟอร์เนียปฎิบัติดังนี้:

- จัดระเบียบการใช้สาร Bisphenol A และสารเคมีที่เป็นพิษอื่นๆ
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
- กำหนดให้ผู้ผลิตปิดฉลากระบุสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งหมดที
อาจมีอยู่ และแจ้งผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ
บนสินค้าสำหรับเด็ก
- ปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีใหม่ เพื่อให้ผู้ผลิตที่ใช้สารเคมี
แสดงให้เห็นว่าสารเคมีที่ใช้นั้นปลอดภัย ก่อนที่จะได้รับการอนุญาต
ให้ออกจำหน่ายและใช้ในสินค้าบริโภค

อ่านจบแล้วก็ตัดสินใจสั่งขวดนมที่เลือกได้ทันที
หวังว่าใครผ่านมาอ่านก็จะเลือกซื้อได้ถูกต้อง และก็อยากให้ทำ
การศึกษาก่อนไม่ว่าจะซื้อของอะไรก็ตามที่จะมาใช้กับลูก
ที่รักของเรา หากใครไม่รู้ว่าจะค้นข้อมูลได้ยังไงหรือไม่มีเวลา
และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดไหน บอกไว้ได้
จะช่วยหาและอ่านให้ ^^ข้อมูลนี้มาจาก
http://www.EnvironmentCalifornia.org/ ในหน้า http://www.environmentcalifornia.org/newsroom/environmental- health/environmental-health-news/toxic-chemical-leaches-
from-popular-baby-bottles

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น